Akce Family Pointu

První akce Family Pointu Olomouc

Máte-li nápad či téma, na které byste chtěli uspořádat besedu či workshop, neváhejte nás kontaktovat:

tel.: +420 / 776 373 665

e-mail: familypoint.olomouc@
gmail.com

Charita, Řezníčkova 8, Olomouc 77900

Služba poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi (vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, neočekávaná ztráta bydlení, domácí násilí aj.). V bezpečném a anonymním prostředí nabízíme našim klientům provázení a podporu při zvládání náročné životní situace s využitím jejich schopností a přirozených sociálních vazeb.

Přijít k nám mohou jednotlivci (od 18 let), páry i rodiny, kterých se dotýká krizová situace. Navštívit nás můžete osobně, a to i bez objednání, případně se lze objednat předem (mailem či telefonicky). Počet návštěv není omezen, můžete k nám přijít jednou nebo i opakovaně. Služba je poskytována anonymně a zdarma v ambulantní anebo pobytové formě.

http://www.olomouc.charita.cz/sluzby/spp/kic/

Bílý kruh bezpečí, Švermova 1, Olomouc 77900

Odborná, bezplatná a diskrétní pomoc obětem trestných činů, svědkům trestných činů a pozůstalým po obětech trestných činů. Pomoc obětem domácího násilí.

www.bkb.cz

Intervenční centrum Olomouc, Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

Posláním sociální služby intervenční centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.

http://ssp-ol.cz/intervencni-centra/

 

Poradna pro ženy a dívky, Wurmova 7, 77900 Olomouc

Podpora a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Pomoc a poradenství pro ženy a dívky má za cíl pomáhat ženám, matkám i rodinám, v obtížných životních situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, péčí o dítě, vztahovými problémy a rodinným životem.

http://www.olomouc.poradnaprozeny.net