Akce Family Pointu

První akce Family Pointu Olomouc

Máte-li nápad či téma, na které byste chtěli uspořádat besedu či workshop, neváhejte nás kontaktovat:

tel.: +420 / 776 373 665

e-mail: familypoint.olomouc@
gmail.com

Poradna pro rodinu Olomouc, Na Vozovce 622/26, 779 00 Olomouc

Podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném zvládání nepříznivých životních situací. Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického a sociálně – právního poradenství. Poradenství při řešení manželských, partnerských a rodinných problémů. poradenství pře, během i po rozvodu rodičů. Poradenství rodinám, kde se objevilo domácí násilí či jiné formy týrání a zneužívání nebo závislostní jednání. Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

http://ssp-ol.cz/poradny-pro-rodinu/