Akce Family Pointu

První akce Family Pointu Olomouc

Máte-li nápad či téma, na které byste chtěli uspořádat besedu či workshop, neváhejte nás kontaktovat:

tel.: +420 / 776 373 665

e-mail: familypoint.olomouc@
gmail.com

Charita Olomouc, Klub Khamoro, Wurmova 5, 77111 Olomouc

Výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity. Pomoc klientům se zvládáním jejich aktuálních problémů (problémy s kamarády, rodiči, problémy ve škole), provázení dospíváním.Služba je určena dětem od 6 do 21 let. Usiluje o sociální začleňování uživatelů do majoritní společnosti skrze vyrovnání podmínek ve vzdělání s majoritní společností a zajímavou nabídkou výchovných a volnočasových aktivit v Klubu Khamoro i mimo něj. 

http://www.olomouc.charita.cz/sluzby/smp/nzdm/

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Zóna, Střední Novosadská 48, 77900 Olomouc

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Zóna poskytuje sociální služby dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku 7-26 let z Olomouce a blízkého okolí, které zažívají nepříznivé sociální situace, mohou být ohroženy společensky nežádoucími jevy a sociálním vyloučením a je pro ně typické, že svůj volný čas tráví neorganizovaně, pasivně, často na ulici, nemohou si dovolit a nebo nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity.

http://www.zonaklub.cz

Společnost podané ruce o.p.s., NZDM v Olomouci, Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc

Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, zejména v období dospívání, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Olomouci. Nabídka volnočasových aktivit, poradenství, primární prevence.

http://nzdmkudykam.podaneruce.cz

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava, Pavlovická 27a, 77000 Olomouc
 
Volnočasové aktivity pro romské děti a mládež, příprava romských dětí ke studiu na středních školách, terénní sociální práce s klienty z Olomoucka. Podpora integrace Romů do společnosti, rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže, sociální práce s dospělými Romy, ochrana lidských práv, podpora romské kultury, informování o dění v romské komunitě prostřednictvím čtrnáctideníku Romano hangos, pomoc při získávání zaměstnání Romů.