Akce Family Pointu

První akce Family Pointu Olomouc

Máte-li nápad či téma, na které byste chtěli uspořádat besedu či workshop, neváhejte nás kontaktovat:

tel.: +420 / 776 373 665

e-mail: familypoint.olomouc@
gmail.com

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Ústavní 9, Olomouc - Svatý Kopeček 772 00

Poskytujeme dlouhodobější i jednorázové konzultace dětem, dospívajícím a jejich rodinám, které se ocitnou v obtížné životní situaci na základě školních, výchovných, či vztahových problémů. Nabízíme také spolupráci s učiteli, výchovnými poradci a sociálními pracovníky.

http://www.dduolomouc.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc

Pomoc při řešení výukových a výchovných obtížích, kariérové poradenství cílené na žáky 9. ročníku, pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech (dle kapacitních možností) a péče o mimořádně nadané žáky.

http://ppp-olomouc.cz