Pro seniory

Celoživotní vzdělávání, univerzity třetího věku, trénování paměti a řada dalších organizací...

Název organizace

Ulice 123, PSČ Olomouc
tel.: 123 456 789
e-mail: email@nejakaadresa.cz

Zajímavé odkazy

www.e-senior.cz – Univerzita třetího věku, virtuální U3V

www.penzista.net – vzdělávání seniorů

www.au3v.vutbr.cz – Asociace univerzit třetího věku

www.helpnet.cz – přehled univerzit třetího věku v ČR

www.nadacnifondklausovych.cz – Projekt Senioři komunikují

www.rodina-finance.cz – článek se zajímavými informacemi o vzdělávání seniorů

www.trenovanipameti.cz – Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

www.mneme.cz – pamět a kreativita

www.mozkocvicna.cz – trénování paměti

www.senior-help.cz – trénování paměti